UPEVNÍME spolupráci podnikatelů a živnostníků s městem!

 • Podpoříme založení klubu místních podnikatelů a živnostníků.
 • Budeme aktivně prosazovat investiční příležitosti pro Hodonín.
 • Vdechneme nový život nevyužitým areálům a prostranstvím.
 • Přivedeme do Hodonína lehký průmysl a nová pracovní místa.
 

Nastartujeme novou bytovou výstavbu v Hodoníně!

 • Prosadíme novou bytovou výstavbu na plochách, které má město k dispozici a podpoříme nové developerské projekty
 • Podpoříme výstavbu městských bytů pro rodiny, samoživitele/ky a seniory
 

Vybudujeme moderní a dobře fungující nemocnici!

 • Podpoříme vybudování urgentního příjmu, výstavbu nového pavilonu a rekonstrukci lůžkové části naší nemocnice.
 • Vyčleníme stálý rozpočet na modernizaci vybavení nemocnice.
 • Nastartujeme nové projekty zaměřené na podporu pohybových aktivit obyvatel.
 • Podpoříme mobilní hospicové týmy a vybudování hospicových lůžek v naší nemocnici. 
 

Odlehčíme dopravě a zachováme dostupnost!

 • Urychlíme přípravy západního obchvatu města Hodonína.
 • Při výstavbě dálnice D55 prosadíme zachování všech 3 stávajících vstupů do města.
 • Odlehčíme stávající dopravní infrastruktuře novými řešeními.
 • Zajistíme opravy chodníků, cest a výstavbu a propojení cyklostezek.
 

Rodiny a seniory podpoříme systematicky!

 • Zasadíme se o obnovu domova pro seniory a pokračování služby Senior taxi.
 • Podpoříme stabilitu rodin osvětou a vzděláváním od mateřských škol po dospělost.
 • Zajistíme dostatečné kapacity sociálního bydlení.
 • Rozšíříme systém slev pro rodiny a seniory.
 • Zaměříme se na podporu dětí ze sociálně slabých rodin i mimořádně nadaných dětí. 
 • Podpoříme sociální služby k zajištění důstojné péče o všechny potřebné.
 

Vzdělání, sport a rekreace jsou pro všechny!

 • Prosadíme pravidelnou výuku angličtiny v mateřských školách a na 1. stupni ZŠ.
 • Podpoříme zachování široké škály nabídky středoškolského vzdělávání v našem městě. 
 • Dáme vzniknout veřejným hobby dílnám (truhlářská, keramická, výtvarná atd.).
 • Rozšíříme využití sportovních zařízení města pro širokou veřejnost. 
 • Zajistíme vytvoření nových zahrádkářských lokalit a lepší podmínky ve stávajících rekreačních lokalitách.
 

Kulturu v Hodoníně si musíme hýčkat!

 • Zvýšíme podporu Domu kultury, Hodonínskému symfonickému orchestru, Smíšenému pěveckého sboru a Základní umělecké škole.
 • Podpoříme soukromé subjekty při pořádání kulturních akcí.
 • Budeme hledat cestu, jak do Hodonína vrátit tradici fungující oldies diskotéky.
 

Na životním prostředí nám záleží

 • Budeme podporovat zadržování a využití dešťových vod
 • Podpoříme budování zelených střech, fotovoltaických elektráren i na soukromých objektech
 • Zasadíme se o zkvalitnění a zintenzivnění péče o městskou zeleň